Nominering till
Ankakademin
 AnkaGraHoger

Stockholm 89/11/10

Bäste Alf:


Du har nominerats för intagande i Ankakademin, ett selekt sällskap med syfte att under trivsamma former främja den svenska matkulturen med och runt anka i någon form.
---

Nomineringen innebär att vi på mer eller mindre goda grunder tror att Du skulle kunna bidra till Akademins arbete samt är road av detta. Dock krävs någon form av prestation – en liten berättelse om ett ankäventyr av något slag, ett genialt recept, en uppfödningsinsats eller annat lovvärt på ankans område – för att inträde slutligt ska medges och stol kunna besättas.

Vi föreslår därför att du – före november månads utgång – inkommer med någon form av dokumentation som undanröjer varje kvarstående tvivel om Du kan bistå oss i vårt arbete med att främja ankkultur.
---

Vi hoppas att detta ska roa dig och ser framemot ditt bidrag.


Med vänlig hälsning

Lars Peder Hedberg,
Ständig sekreterare i Ankakademin

Bromma den 28 november 1989

Ankakademin, Stockholm


Det gör gott att betrakta en anka.

Det är smakfullt att se henne vanka.

Hennes hemtrakters vatten är blanka,

Hennes ängder är mjuka och sanka.

Hon har makt att ge hull åt de slanka.

Hon ger hälsa och kraft åt de kranka.

Ingen örn kan äta upp en anka.


Vördsamt
ahautograf grey 389pxb

Alf Henrikson

AnkaGra

Tillbaka