I medlemsbladet som precis landat i din brevlåda (nr 1 2016) finns frågetävlingen ”Vad vet du om Alf Henrikson?”. Här nedan presenterar vi de rätta svaren – och gratulerar vinnaren: Lars Ljung i Ljungskile som var först med att skicka in rätta svar. Grattis –  priset är en bok från Sällskapet.

Fråga 1: En vers som vi ofta möter i dagstidningarna är den som börjar Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag / och någonting alldeles oväntat sker.
Vilken händelse ligger bakom denna dagsvers?
Svar: Journalistkollegan och vännen Jan Olof Olssons, Jolos, bortgång våren 1974.

Fråga 2: Johansson, kom rör på påkarna, lyder maningen i schlagern Roslagsvår. Vilken sorts dans ska Johansson röra påkarna i?
Svar: Polka eller polkett – det senare en folklig svensk variant av polkan. ”Swedish polka, Roslagspolketta” står det på omslaget till en av notutgåvorna.

Quizmars2016

Fråga 3: Här ovanför en teckning på en piprökande Alf i början av 1950-talet. Vem är tecknaren?
Svar: Björn Berg. Många har svarat Birger Lundquist, och pennföringen är onekligen Lundquistsk. Björn Berg gick i början i spåren av sin företrädare, som gick bort 1952. Sedan skulle han utveckla sin egen stil.

Fråga 4: ”En bild av skönhet och behag”, sjunger en ung man som betraktar ett medaljongporträtt av en ung kvinna. Texten är en översättning av Alf.
Vem är den unga kvinnan på porträttet? 
Svar: Prinsessan Pamina i Mozarts ”Trollflöjten”. Den unge mannen är prins Tamino. Alf översatte Schikanders libretto 1974.

Fråga 5:
En god roman tar alltför häftigt slut.
En härlig dikt ger glans åt en minut.
Ett ståtligt drama räcker väl en vecka.
En enda …. räcker livet ut.

Ja, vad är det som räcker livet ut?

Svar: En kokbok. Versen finns publicerad i flera antologier, och då med rad två på förstaplats, vilket faktiskt är en bättre ordning än den ursprungliga här ovan.