Alf Henrikson-sällskapet har genom åren blivit ett välkänt inslag på den stora bokmässan i Göteborg, och där kommer vi att finnas med också i år. På årets mässa, 28 september–1 oktober 2017, dukar Sällskapet upp en inspirerande mässmeny i vår monter B 10:80. I år presenterar vi bl.a. ett  nytryck av den finurliga boken Sagor som Catharina Grünbaum försett med underhållande kommentarer.

 I montern hittar du även våra populära verskort där vi i år inte bara kunna presentera nya tänkvärda verser utan också nöjet att visa fram helt nya kort med en Alf Henrikson-vers ackompanjerad av en Björn Bergillustration i färg. 

SÄLLSKAPETS AKTVITETER PÅ BOKMÄSSAN:
FREDAG 29/9 kl 13.30
Sällskapets nytillträdde ordförande, advokaten Sven Unger, berättar om sin bekantskap med Alf.

LÖRDAG 30/9 kl 10.00
Den alltid aktiva Catharina Grünbaum från Sällskapet, presenterar den nya årsboken Sagor och delger oss intressanta och roande glimtar om dess bakgrund och tillkomst. Boken finns förstås att inhandla i Sällskapets monter.

SÖNDAG 1/10 kl l4.00: Sångerskan och skådespelerskan Birgit Carlstén, framträder på DELS-scenen. Som tema för sin medverkan har hon valt ”Erotiken i retoriken. Alf Henrikson filosoferar”. Birgit är sedan många år en av styrelsens flitiga ledamöter och van att presentera Alf Henrikson i såväl tal som sång. 

HÄLSA PÅ I  MONTERN!
Alf Henrikson-sällskapets monter B 10:80 bemannas av ledamöter ur styrelsen under hela mässtiden. Välkommen!