Handskriftsarkivet på KB, nationella söktjänsten Ediffah för handskrifter mm. Här förtecknas 5,65 hyllmeter, 123 volymer av Alf Henriksons manuskript och pressklipp.

Sökning på namnet 'Alf Henrikson' automatiserad till följande databaser:

Sök 'Alf Henrikson' i Google - Bing  - Yahoo

Sök tonsatta texter av Alf Henrikson hos Svensk musik

AH vid datorn

Elekronerna dunstar sin kos utan spår
och livet går verkligen fort.
Datorn pratar och timmarna går
och inget blir gjort.