Självporträtt 1949

Med "Vägen genom A" prisbelöntes Alf Henrikson 1949 i en tävling om "den bästa ungdomsboken med det lärorikaste innehållet".
I en broschyr publicerade det arrangerande förlaget självporträtt av pristagarna.

 "Hr bokförläggare,
Om undertecknads person och gärning föreligger följande något så när objektiva fakta, som härmed på begäran framläggs till påseende:

Alf Ragnar Sten Henrikson föddes 1905 i Huskvarna, som på den tiden var en by i Hakarps socken, Jönköpings län. Han var arbetarpojke men hölls ändå i skola av uppoffrande föräldrar, blev student i värsta depressionstiden, läste därpå latin och grekiska och tänkte utbilda sig till något slags lärare men hindrades att fullfölja dessa studier av brist på pengar och kredit. Oviss om vad han då borde ta sig till irrade han omkring en tid i Danmark och Tyskland, totade till ett par omogna diktsamlingar och skickade dessutom olika slags skriverier till diverse tidningar, vilket allt med all rätt inbragte det allra magraste levebröd.

Lyckligtvis tjänstgjorde han också en tid på Jönköpings-Postens redaktion, som var en nyttig och god skola, där han fick lära sig att journalistik är något annat och svårare än konsten att skriva uppsatser och enklare fiktion. 1929 kom H. till Dagens Nyheter som semestervikarie, varefter han fick stanna som ordinarie reporter.

Vid sidan av repotaget skrev han alltifrån 1930 även ett par stumpar vers om dagen, och denna bisyssla blev med åren hans huvudsakliga uppgift i tidningen. Jämsides med journalistiken har han vidare åstadkommit några böcker och en del teater; bland hans pjäser har "Moralitet vid en stenkross" och "Lax, lax lerbak" överlevt mer än en säsong.

I samarbete med Hwang Tsu-Yü har han översatt Konfucius och ett knippe kinesiska poeter. Ävenledes har han skrivit en massa sångtext, inklusive två operalibretter, samt en samling engelska epigram i den här stilen:

How long that chain of past events must be
which leads from far-off times to you and me!
One missing link, one break, however small,
and you and I would not exist at all.


Det där är en tanke på botten av den annars inte vidare allvarliga s. k. ungdomsbok som ansetts motivera denna självbiografi.

Med all respekt
Alf Henrikson"

Texten är hämtad ur en reklambrochyr från bokförlaget Ehlins 1949: "Okonventionella porträtt och självporträtt av pristagarna"/Ehlins pristävlan om ”den bästa ungdomsboken med det lärorikaste innehållet”. AH fick 2:a pris för "Vägen genom A", illustrerad av Birger Lundquist.
(1:a pris gick till Gustav Lindwalls "Var finns Dr Gill?", 3:e pris till Josef Gerlands "Näverpasset").

JURYN:s motivering till 2:a-priset:
”En sinnrik och originell historia, vars glänsande humor bör tilltala såväl ung som gammal. Illustrationerna av högsta konstnärliga klass.”