1997

Korta minnesberättelser om Alf Henrikson från människor som stått honom nära privat eller i yrkeslivet.

Redaktionskommitté ur Sällskapets styrelse jämte Björn Berg, vars illustrationer genomgående pryder boken.
Slutsåld