2014

SLUTSÅLD En talbok med författaren Alf Henrikson som uppläsare.

 2015

Följ med Alf Henrikson och Björn Berg till Skansen!

2012

Varsågod och bli inspirerad av 2012 års givmilda bok! Den där pricken över i som så ofta saknas när man själv ska formulera sig, den har man stora möjligheter att finna här.

2011

Alf Henrikson var en musikalisk man, det märker alla som njuter av hans munrätta poesi och rytmiska prosa. Från musikmiljön i bruksorten Huskvarna följer vi honom som musikskribent i bland annat Dagens Nyheter och som författare av sångtexter för scen och grammofon, för radio och tv, alltifrån schlager till opera. Och vi avlyssnar nästan ett sekels musikliv i hans dagsverser.

2010

Björn Berg och Alf Henrikson, Alf Henrikson och Björn Berg. Under nästan hela andra halvan av 1900-talet, från Björns entré på Dagens Nyheter 1952 till Alfs bortgång 1995 arbetade de tillsammans.

1997

Korta minnesberättelser om Alf Henrikson från människor som stått honom nära privat eller i yrkeslivet.

1999

Vers på tåg, om resande i när och fjärran.
Foton från Sveriges Järnvägsmuseums bildarkiv.

2000

En verslära som blivit en lättläst klassiker, där dråpliga exempel slöjdats av författaren speciellt för ändamålet.

2002

Vers och prosa med ämnen från Småland, främst Vätterbygden.

2003

Texter i patriotiska ämnen, prosa och vers.

2005

Prosa: Läsefrukter, kåserier för tv - Om ord, dikter och tal - Om tidräkning

2009

Alf Henrikson om väderlekar, vattnens liv och horisontens moln.
Motsols
innehåller vers som Alf Henrikson ägnat åt väder, vind och vatten, åt dem som befar böljan och åt en och annan av dess innevånare.

2006

En rundmålning av Sverige genom författarens öga, dagsvers för envar som vill berika sin bild av landet.

2007

Gastronomiska utflykter i sällskap med Alf Henrikson. Vers om mat och dryck och spisande, till stora delar tidigare otryckta i bokform.

2016

Ett sjuttiotal mer eller mindre stora män och kvinnor porträtteras genom en kort vers av lätt nonsenskaraktär. En bok som bygger på ett nyfunnet manuskript i Alf Henriksons efterlämnade papper.

2008

I Kungligt ryms inte bara svenska kungar, utan härskare av alla slag: faraoner, drottningar, jarlar, kejsare, kalifer, khaner … Här möts dugliga, beundransvärda, maktgalna, förvirrade eller ömkansvärda överheter.