2003

Texter i patriotiska ämnen, prosa och vers.

2006

En rundmålning av Sverige genom författarens öga, dagsvers för envar som vill berika sin bild av landet.

2008

I Kungligt ryms inte bara svenska kungar, utan härskare av alla slag: faraoner, drottningar, jarlar, kejsare, kalifer, khaner … Här möts dugliga, beundransvärda, maktgalna, förvirrade eller ömkansvärda överheter.

2009

Alf Henrikson om väderlekar, vattnens liv och horisontens moln.
Motsols
innehåller vers som Alf Henrikson ägnat åt väder, vind och vatten, åt dem som befar böljan och åt en och annan av dess innevånare.

2011

Alf Henrikson var en musikalisk man, det märker alla som njuter av hans munrätta poesi och rytmiska prosa. Från musikmiljön i bruksorten Huskvarna följer vi honom som musikskribent i bland annat Dagens Nyheter och som författare av sångtexter för scen och grammofon, för radio och tv, alltifrån schlager till opera. Och vi avlyssnar nästan ett sekels musikliv i hans dagsverser.

1997

Korta minnesberättelser om Alf Henrikson från människor som stått honom nära privat eller i yrkeslivet.

2002

Vers och prosa med ämnen från Småland, främst Vätterbygden.

2000

En verslära som blivit en lättläst klassiker, där dråpliga exempel slöjdats av författaren speciellt för ändamålet.