Kalender

Frukt

Envar som planterar ett äppelträd
är en beklagansvärd man.
Antingen bär det ingen frukt
och då bedrövas han.
Eller också dignar det under sin skörd
och då får han möda därmed.
Du skall äta din skrott i ditt anletes svett
av syndafallets träd. 

   (Bit för bit, 1970)
 
ahautograf grey 389pxb