Alf Henrikson var medlem i bl a följande sammanslutningar

Sveriges Författarförbund
Sveriges Dramatikerförbund
Publicistklubben
Stim
Skap
Svenska Penklubben
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Lärdomshistoriska samfundet
Stockholms arbetarinstitut
Gastronomiska akademien
Sällskapet FebruariGubbarne
Societas Intellectualis Seniorum SIS
Föreningen för orientaliska studier
Svenska Forskningsinstitutet i Istambul
Sällskapet Idun
Nils Ferlin-sällskapet
Birger Sjöbergsällskapet
Föreningen Armémuseets vänner
Försvarets fältartistförbund
Ankakademin Ankabrunhoger40px
Smålands akademi

Huskvarna hembygdsförening
Smålands författarsällskap
Huskvarna gille
Föreningen Jönköpingspojkarna

Jönköpings läns hembygdsförbund

Naturskyddsföreningen
Sv Röda korset

Bilden:
"Panta rei", Henriksons familjebåt under 1950-talet,
hade hemmahamn i Ängby Båtklubb i Bromma.

 

 O, de uppsvenska småbåtshamnarna i sommarens kvällar

när vinden dör och vi byter en tanke på bryggan

med män som vi icke känner till namnet men känner ändå

emedan vi sett deras båt – o, det mjuka svallet

från en farkost som nyss har lagt ut kring vår vita boj

och förtöjningens lätta gnissel och vattnets reflexer

genom ruffens ventiler av gyllenblank solnedgång.

Livet är kort och lyckan förkrymper med åren

men o, det sorglösa glittret kring de grånade männen

i de uppsvenska småbåtshamnarna!