Mottagare av årets Alf Henrikson-pris går till bokbindarmästare Johanna Röjdgård
”för att hon vidmakthåller och förnyar en förnämlig hantverkstradition och med lyhördhet och sällspord skicklighet klär böckers inre i en samstämd yttre gestalt”.

Mottagare av årets Alf Henrikson-pris går till journalisten Mats Holmberg och tecknaren Håkan Ljung, som tillsammans
”i ord och bild på hög nivå vidmakthåller dagsversen som genre”.

 Anna Schytt, geolog, vetenskapsjournalist, folkbildare

som ”till en bred allmänhet förmedlar vetenskap och forskning inom vitt skilda områden där till och med det osynliga görs åskådligt och fattbart.”

Stefan Wermelin, musikproducent, programledare och författare samt Staffan Schöier, musiktekniker, producent och författare

"som med sakkunskap, kärlek och humor i radio och i bokform levandegjort svårfångade avsnitt av 1900-talets svenska underhållningshistoria."

Lasse Zilliacus, översättare, librettist och musiker

"som med humor, allvar och utsökt sinne för textens förhållande till musiken får publiken att förstå och känna vad som utspelar sig på operascenen".

Sissela Kyle, artist och textförfattare

”som med kvickhet och bildning formar lysande underhållning med tankeväckande innehåll”.

Lars Huldén poet, vetenskapsman, dramatiker

"för hans många framgångsrika strövtåg som bärplockare i ordskogen till gagn och glädje för en tacksam publik i hela det svenska språkområdet".

Göran Malmqvist, språkforskare, professor i kinesiska mm.

”När jag nu har fått äran att utdela detta pris har det känts angeläget att den förste som får det är en person vars litterära intresse inte är avhängigt av dagsaktualitet och tillfälliga politiska konjunkturer utan syftar till djupare upptäcktsfärder i en mångtusenårig kultur som rimligen angår oss mer än någonsin.”

Karl Erik Forsberg och Vidar Forsberg, grafiskt verksamma bröder.

”De får samfällt detta stipendium för mångårigt gott arbete i litteraturens tjänst. Båda har signerat sköna alster som har rang av personliga konstverk, men än mera prisvärd är efter min mening deras långvariga hederliga anonyma strävan med alla de böcker där de typografiska finesserna tar sig uttryck enbart i läsbarhet och reda, balans och behag.”

C. G. Bjurström, översättare, verksam i Paris.

”Att en enda person skulle kunna överskåda vad som ges ut av värde i den engelskspråkiga världen är väl inte att begära, men inte heller beträffande den tyska litteraturen eller den ryska litteraturen eller den italienska eller ens den danska eller norska finns det några som förmedlar kunskap till oss i samma grad som C. G. Bjurström har gjort träget och länge med den franska från sin utgångspunkt i Paris.”

Björn Berg, konstnär och illustratör.

”Den svåra konsten att hitta på
är det inte många som kan.
Den klara blicken för hur här ser ut
är det inte många som fått.
Den kloka handen som vet vart den vill
är det inte många som har.
Bildkonstens villkor är inte så få.
Tecknandets mödor är inte så små.
Den som utstår och samlar dem alla ändå
förtjänar allt pris han kan få.”