Jan Berglin, skämttecknare, lärare.

"Skämttecknaren Jan Berglin skildrar i text och teckning vardagsmänniskans tillvaro mellan ideal och materia”.