Magnus Florin, författare, radioteaterchef.

”Stipendiejuryn har i år haft glädjen att utse chefen för Radioteatern Magnus Florin till stipendiat, med motiveringen att han genom iscensättningar av skilda slag levandegör röster från alla tider. Magnus Florin har genom teater, genom sin egen skapelse dialogseminarierna, genom en ny form av litterära och musikaliska salonger liksom genom den sceniskt utformade romanen ”Trädgården”, om Carl von Linné, lyft fram filosofer, vetenskapsmän och andra från skilda epoker.”