Göte Göransson, konstnär och illustratör.

”I Göte Göranssons text och teckningar växer insektsvärlden fram med magisk exakthet. Vetenskaplig noggrannhet och konstnärlig gestaltning förenas i hans ingående och ömsinta iakttagelser av krypens liv och väsen.”