Maja Lundgren, författare.

Hon har... "i Alf Henriksons anda nedstigit i förflutenheten och med humor och egensinne levandegjort det antika Pompeji".