Christer Åsberg, författare.

Sekreterare i Bibelkommissionen, litteraturvetare, dagsverspoet, författare till ett otal uppsatser och böcker i skilda ämnen och annat mera, som ”med lärdom och lättsinne förvaltar och förmedlar kulturarvet från Bibeln till Olrog och i Henriksonsk anda skapar verser för dagen som räcker längre än så”.