Gudrun Svensson och Sven-Olof Nystedt, bokbindare.

”Gudrun Svensson såväl som Sven-Olof Nystedt
binder böcker med handlag och kunskap och smak.
Expertisen på Kungliga Biblioteket
har länge förstått att de kan sin sak.
Vi som handskas med boktryck på annat vis
ägnar dem både vårt lov och vårt pris.”