Bitte Hall och Björn Barlach, förlagsrepresentant resp författare.

”1990 års pris utgår i lika delar till Bitte Hall som i många år har meddelat danska, finska, isländska, norska och svenska bokförläggare nyttig och rolig kunskap om italienska människor och trycksaker
samt till Björn Barlach som bland många andra sånger har försett vårt land med en hymn till flaggstången, vilken till skillnad från flaggan länge har saknat en sådan.”