Harry Järv, kulturskribent och biblioteksråd.

”Harry Järv är en tankeväckande recensent med ovanliga erfarenheter, en intressant essäist, en mycket lärd humanist, en framstående biblioteksman och en viljestark redaktör av läsvärda tidskrifter. I alla dessa egenskaper, vilka är beundransvärda även var för sig, får han underifrån 1986 års pris.”