Björn Berg, konstnär och illustratör.

”Den svåra konsten att hitta på
är det inte många som kan.
Den klara blicken för hur här ser ut
är det inte många som fått.
Den kloka handen som vet vart den vill
är det inte många som har.
Bildkonstens villkor är inte så få.
Tecknandets mödor är inte så små.
Den som utstår och samlar dem alla ändå
förtjänar allt pris han kan få.”