Mottagare av årets Alf Henrikson-pris går till journalisten Mats Holmberg och tecknaren Håkan Ljung, som tillsammans
”i ord och bild på hög nivå vidmakthåller dagsversen som genre”.

Det gör de på Dagens Nyheters Namn och Nytt-sida. Priset delas ut av Alf Henrikson-sällskapet, och pristagarna får dela på 15 000 kronor.

Mats Holmberg kom till DN 1972 och har där varit reporter, chef och åtskilligt annat. Han får priset för att han ”på säkra versfötter berikar sina läsare medredaktionschef, Namn-och Nytt-oväntade tänkvärdheter”.

Håkan Ljung har varit tecknare i DN sedan 1975. Han får priset för att han ”på en gång följsamt och egensinnigt i sina teckningar ger det skrivna ordet en extra dimension”.

Båda är i dag pensionerade men fortsätter en tradition som nådde en höjdpunkt med AlfHenriksons och Björn Bergs samarbete under 1900-talets andra hälft
    
Alf Henrikson-priset, med syftet att stödja det litterära hantverkets olika uttryck (i mycket vid bemärkelse), delas ut av Alf Henrikson-sällskapet. Prisjuryn har utgjorts av Christer Åsberg, Catharina Grünbaum, Jonas Hallberg och Odd Zschiedrich.