Ana Maria Narti, författare och journalist.

”Ana Maria Narti, kommen från Rumänien med kunskaper i åtskilliga språk och med personlig erfarenhet av fascistisk, katolsk och kommunistisk skolgång, står i främsta ledet i den stora skaran av högt bildade invandrare som har så mycket att ge åt Sverige. Icke blott skriver hon en förvånande god svenska, hon är också hemmastadd i svenska förhållanden och förmanar oss på goda grunder att inte göra våra barn urarva till den klassiska litteraturen i den puerila föreställningen att denna inte skulle angå arbetarklassen.”

Bent W. Dahlström, Dansk förlagsman.

”Bent W. Dahlström är en bildad, beläst och betydande förlagsman i Danmark, det land som lärt oss svenskar mest om böcker och bokhantering. Hans personliga betydelse för några av oss som sysslar med böcker på denna sidan om Öresund är likafullt stor. Det är en glädje för mig att få ge årets pris åt Bent W. Dahlström, en boksynt dansk.”

Harry Järv, kulturskribent och biblioteksråd.

”Harry Järv är en tankeväckande recensent med ovanliga erfarenheter, en intressant essäist, en mycket lärd humanist, en framstående biblioteksman och en viljestark redaktör av läsvärda tidskrifter. I alla dessa egenskaper, vilka är beundransvärda även var för sig, får han underifrån 1986 års pris.”

Elsa Brita Marcusen, journalist och filmvetare.

”Hon var en svensk journalist som i unga år blev norsk. Hon kan antagligen mer om barnfilm än någon annan, men det är inte för den sidan av sin gärning hon får årets pris av Bra Böcker och mig. Hon får det därför att hon är en bildad och klarsynt norska och dito svenska, som har gjort mycket för att utan sammanblandning och förvandling förena norskt och svenskt.”

Marianne Alopaeus, författare.

”Marianne Alopaeus som kommer från Finland och bor i Sverige, har skrivit med djup kunskap och erfarenhet om svenskheten på båda hållen. Hon har säkert irriterat lokalpatrioter i såväl Stockholm som Helsingfors med somliga meningar och repliker, men ingen tänkande läsare kan gärna ha undgått att reflektera över hennes klarögda observationer. För nyttiga böcker i ett för alla svenskar viktigt ämne får hon 1988 års pris.”

Gösta Vogel-Rödin, turistintendent.

”Läckö slott är en svensk nationalegendom med anor från medeltiden och vår så kallade stormaktstid. Det stod länge tomt och dött i en avkrok av Västergötland. Nu är det annat. Sommar-utställningarna på Läckö under rubriker som Mat och Trä eller Medeltid eller bara Tid har gett rolig och nyttig undervisning åt breda folklager och har genom sin bredd lärt ut ett och annat även åt fackmän, därför att material har bragts samman från olika källor och specialområden. Själen i detta är sedan många år Gösta Vogel-Rödin. Det är på tiden att han får sitt pris.”

Bitte Hall och Björn Barlach, förlagsrepresentant resp författare.

”1990 års pris utgår i lika delar till Bitte Hall som i många år har meddelat danska, finska, isländska, norska och svenska bokförläggare nyttig och rolig kunskap om italienska människor och trycksaker
samt till Björn Barlach som bland många andra sånger har försett vårt land med en hymn till flaggstången, vilken till skillnad från flaggan länge har saknat en sådan.”

Kjerstin Dellert, operasångerska.

”1991 års pris går till Kjerstin Dellert, som efter en lång karriär som sångerska har gett liv åt Confidencen på Ulriksdal. Hon har därigenom skaffat fram en spelplats som har sovit i mer än hundra år och nu är av vikt även för nyskapande musik. Ur historisk synvinkel har ingen uträttat något liknande sedan Agne Beijer för någon mansålder sedan grävde fram teatrarna på Drottningholm och Gripsholm.”

Gunnar Brusewitz, konstnär och författare.

”Gunnar Brusewitz har fyllt många böcker och andra trycksaker med bilder och text angående fåglar och fyrfotadjur, landskap och människoverk. Han är en framstående artist och en betydande författare, vars verk kan beundras inte bara för sin estetiska kvalitet utan även för sitt sakinnehåll. Han har skänkt oss både skönhet och lärdom.”

Gudrun Svensson och Sven-Olof Nystedt, bokbindare.

”Gudrun Svensson såväl som Sven-Olof Nystedt
binder böcker med handlag och kunskap och smak.
Expertisen på Kungliga Biblioteket
har länge förstått att de kan sin sak.
Vi som handskas med boktryck på annat vis
ägnar dem både vårt lov och vårt pris.”

Bertil Forsman, radio- och vetenskapsjournalist.

”1994 års pris går till Bertil Forsman, som har haft hand om radioprogrammet Vetandets värld i tjugo år och vidare har skött programmet Ordbruk i sex. Inte många personer har förmedlat så mycken människovärdig kunskap åt svenska folket som denne medarbetare i den även i övrigt välskötta och hörvärda radiokanalen P1.”