Rolf Janson, Bra Böckers grundare.

”Alf Henriksons pris, som nu utdelas för sextonde gången till en eller annan kulturpersonlighet, går 1995 till fil.dr h.c. Rolf Janson, vänsällast av f.d. bokförläggare.”

Christer Åsberg, författare.

Sekreterare i Bibelkommissionen, litteraturvetare, dagsverspoet, författare till ett otal uppsatser och böcker i skilda ämnen och annat mera, som ”med lärdom och lättsinne förvaltar och förmedlar kulturarvet från Bibeln till Olrog och i Henriksonsk anda skapar verser för dagen som räcker längre än så”.

Maja Lundgren, författare.

Hon har... "i Alf Henriksons anda nedstigit i förflutenheten och med humor och egensinne levandegjort det antika Pompeji".

Göte Göransson, konstnär och illustratör.

”I Göte Göranssons text och teckningar växer insektsvärlden fram med magisk exakthet. Vetenskaplig noggrannhet och konstnärlig gestaltning förenas i hans ingående och ömsinta iakttagelser av krypens liv och väsen.”

Magnus Florin, författare, radioteaterchef.

”Stipendiejuryn har i år haft glädjen att utse chefen för Radioteatern Magnus Florin till stipendiat, med motiveringen att han genom iscensättningar av skilda slag levandegör röster från alla tider. Magnus Florin har genom teater, genom sin egen skapelse dialogseminarierna, genom en ny form av litterära och musikaliska salonger liksom genom den sceniskt utformade romanen ”Trädgården”, om Carl von Linné, lyft fram filosofer, vetenskapsmän och andra från skilda epoker.”

Jan Berglin, skämttecknare, lärare.

"Skämttecknaren Jan Berglin skildrar i text och teckning vardagsmänniskans tillvaro mellan ideal och materia”.

Susanne Rydén, sopran, musikdramatiker.

Alf Henrikson-sällskapet har beslutat att till Alf Henrikson-stipendiat utse sopranen Susanne Rydén, Stockholm, ”för hennes högtstående historiska och konstnärliga arbete med musikdramat Christinas resa”.

Marianne Söderberg, tv-producent, kulturjournalist.

"För hennes kulturjournalistiska och folkbildande gärning som producent och programledare i tv”.

Fredrik Sjöberg, författare, journalist, naturskildrare.

”För ett kunskapsberikande författarskap om naturen i ett kulturellt perspektiv”

Robert Sund, kördirigent, tonsättare, musikpedagog.

”För hans långa och framgångsrika verksamhet som dirigent, körledare, kompositör, sångare, musiker och musikpedagog, både inom och utom Sverige”