När Alf Henrikson firade sin 75-årsdag 1980 hörde Bokförlaget Bra Böcker till gratulanterna med en ”mångårig födelsedagspresent” för att därmed tacka för stimulerande samarbete och god vänskap. Gåvan bestod i att Alf under sin återstående livstid till sin födelsedag skulle få utse en stipendiat som förärades en delsumma ur hans 75-årspresent. Stipendiaten valde han helt själv, ingen jury var inblandad.

Ibland delade han på stipendiet och utsåg två mottagare samtidigt. Det hann bli 19 stipendiater innan Alf Henrikson lämnade oss. Med omsorg valde han människor som han ansåg uträttat något betydande och bestående, som gjort någonting av vikt och värde inom kulturens område. Det blev en bred provkarta på intressanta och flitigt verksamma personligheter. För varje stipendiat formulerade Alf Henrikson sin motivering.

Efter Alf Henriksons bortgång upphörde stipendieutdelningen. Den återupptogs år 2000 när Alf Henrikson-sällskapet med bidrag från Dagens Nyheter kunde vidareföra traditionen. 2008 ändrade Sällskapets styrelse benämningen till Alf Henrikson-priset för att tydliggöra utmärkelsens syfte, att premiera och stödja det litterära hantverkets olika uttryck. Alf Henrikson tröttnade aldrig på att prisa det goda hantverket varhelst han fann det. Under ett livslångt författarskap strävade han själv efter att förfina och bredda sitt litterära yrkeskunnande.

Priset tilldelas personer som genom gediget yrkeskunnande bidragit till den goda litterära produkten: en formgivare, typograf, författare, journalist, illustratör, marknadsförare, översättare, librettist eller annan yrkesutövare med litterär anknytning.

Prissumman varierar. Bidrag till finansieringen kommer idag från flera håll. Ekonomin är helt skild från sällskapets medlemsverksamhet; ingen del av medlemsavgifterna går således till priset.

I den nya ordningen utses pristagare av en jury, som tillsätts av Alf Henrikson-sällskapets styrelse och med Sällskapets ordförande som juryns sammankallande.

Se listan över alla pristagare under åren här »