På Alf Henrikson-dagen 9 juli 2010 återinvigdes Alf Henrikson-rummet i Huskvarna bibliotek. Läs mer.

När Alf Henrikson-sällskapet startade sin verksamhet 1996 hade styrelsen tidigt ambitionen att skapa en utställning om författaren, och för detta blev Huskvarna bibliotek den naturliga platsen. Samtidigt donerade Alf Henriksons efterlevande stora delar av Alfs boksamling och arbetsmaterial till Sällskapet. En hel del objekt ur den donerade samlingen kom till användning när utställningen i bibliotekets gatuplan byggdes upp. Rummet döptes till "Alf Henrikson-rummet" och ett stort arbete lades av styrelsens dåvarande ledamöter i Huskvarna-Jönköping på att bygga upp utställningen med stöd av ett antal lokala sponsorer.
Utställningen blev mycket uppskattad, men dessvärre visade sig lokalens placering vara ett problem. Den saknade dörr och kunde inte övervakas av bibliokspersonalen och utställningen utsattes för både stölder och vandalisering. Bland annat stals Alfs klarinett, fiol och tvärflöjt, ett antal tavlor m m. Hösten 2008 blev det nödvändigt att packa ner utställningen i väntan på en annan lösning.

Hösten 2009 byggdes bibliotekets huvudentré om för att handikappanpassas. I samband därmed försågs Alf Henrikson-rummet med en låsbar dörr. Rummet har fått en helt ny utställning som i text och bild berättar om Alf Henriksons mångsidiga gärning. Samtidigt används rummet som möteslokal i olika sammanhang.

ahrummet_nordvagg480pxb

Alf Henrikson var journalisten, filosofen, historikern, författaren och folkbildaren i en och samma person. Med samma självklara enkelhet som han skrev en tvåradig dagsvers tog han sig an uppgiften att göra mänsklighetens historia begriplig för oss alla. I Alf Henrikson-rummet kan du följa hur många roller flätats samman till ett märkvärdigt författarskap.