Under våren 2012 inledde Jönköpings kommun en förnyelse av Alf Henriksons plats i Huskvarna.
Platsen har utökats och belagts med nya gångplattor. En permanent scen har inrättats i det sydvästra hörnet. Thomas Qvarsebos skulptur "Vägen genom A" har flyttats något för att ge plats åt flera sektioner med sittplatser. I nordvästra hörnet planeras en liten byggnad för servering av glass/kaffe, men denna fanns ännu inte på plats när årets arbete slutfördes i början av juli.
På platsens promenadyta har tio verser av Alf Henrikson lagts in. De har skurits ut i stålplåt som klätts över tio av platsens betongplattor. Urvalet har skett i samarbete med Alf Henrikson-sällskapet, som svarat för inventeringen av lämpliga texter. Versplattorna innehåller bara själva versen. Information om källa och rubrik (om rubrik funnits) kommer att finnas intill platsen.

På denna webbplats hittar du information om versernas bakgrund. I menyn till höger hitttar du versernas inledande rad/radbörjan. När du trycker på en sådan rad visas hela texten och bakgrundsinformation.

Under Alf Henrikson-dagen 9 juli premiäranvändes platsen för firandet. Den officiella invigningen ägde rum  25 augusti 2012.


ahplatsen120709 larslisaanderssonjillsvensson
 Lars Lisa Andersson och Jill Svensson premiärspelade
på Alf Henriksons plats 9 juli 2012
.

vagengenoma footmoduleleftvagengenoma footmodulemittvagengenoma footmoduleright