betongvers detvarsomdetvar 220pxb

betong 300pxb detvarsomdetvar

"Samhällsutveckling"

är versens rubrik vid första publicering i Dagens Nyheter 17 februari 1974.

Första bokpublicering kom i Snickarglädje (med versrubriken "Utveckling") 1974.

 Därefter har den eftertryckts bl a i böckerna Teckningar & vers (med rubriken "Samhällsutveckling") 1976, Samlade dikter del 3 1998 (utan rubrik), dokumentationen från Matematikbiennalen i Stockholm 1982 (med rubriken "Utveckling"), antologin En dikt i vården 2002 (rubrik "Samhällsutveckling").
Finns som verskort, tryckt av Alf Henrikson-sällskapet.

vagengenoma footmoduleleftvagengenoma footmodulemittvagengenoma footmoduleright