Meny

Aktiviteter

Fullsatt och glatt på Höstsalongen den 28 november 2023

Inte mindre än drygt 50 personer mötte upp till Höstsalong i festlokalen på Maria Bangata på Södermalm för att fira att det var 100 år sedan tecknaren Björn Berg föddes.

Catharina Grünbaum och Birgit Carlstén visade och kommenterade en kavalkad av bilder av denna mångsidiga konstnär. Han samarbetade i mer än 40 år med Alf Henrikson i dagsverser och böcker men tecknade också åtskilligt annat, t.ex. Emil i Lönneberga. Läs mer om honom i senaste medlemsbladet I Alf Henriksons sällskap 2023/2.  Läs här >

Bildmakarna Berg, det företag som startades av Björn Berg och hans hustru Eva Gehlin Berg och som nu drivs av deras fyra barn, var hedersgäster och hade storslaget skänkt originalteckningar som priser till boklotteriet – där varenda lott såldes.

Sven Berg och Maja Lindelöw Berg bidrog med anekdoter om faderns samarbete med Alf Henrikson.

 

Stundom satt de som nitade på baken och plitade.

Därpå följde uppläsning av några av Alfs obetalbara texter i årets medlemsbok ”Alf Henrikson på prosa”.

Catharina Grünbaum och Birgit Carlstén läser Alf-prosa.

Vår klubbmästare Gunilla Holma serverade en härlig ostbuffé med mycket vin, och Ingrid Weck stod för bokbordet. Stämningen steg oavbrutet.

Tommy Grünbaum stod för tekniken. Vår medlemsansvariga Anita Tenling och undertecknad webbansvarig bistod i det praktiska arbete som ofrånkomligen avslutar varje salong: diskning och städning.

Birgitta Agazzi