Meny

Bokmässan i Göteborg i september 2018

Alf Henrikson-sällskapet fanns givetvis också på plats på Bokmässan 2018, därtill på vår sedvanliga plats – vi tillhör ju utställarveteranerna i DELS, De Litterära Sällskapens hörna – med Strindberg, Moberg, Lagerlöf, Swedenborg, Martinson, Fröding m.fl. välkända skrivargestalter runt omkring oss. Sverige lär för övrigt vara det land som räknar flest litterära sällskap.

Montern B10:80 var traditionsenligt vår hemvist under mässdagarna och blev välkommen sådan också för Alf Henriksons många vänner som vant kryssade sig fram till vår plats. Där kunde vi bjuda på ”välgörande henriksoniana”, livligt uppskattad av de många mässbesökare som sedan länge är medlemmar i vårt aktiva sällskap liksom för de AH-intresserade som glatt tecknade sig för att bli delaktiga i vår skara.

Intressant information gav Sällskapet också från DELS-scenen. Vår ordförande Sven Unger berättade om Alf och hans tid, Catharina Grünbaum presenterade den nya årsboken En vikingafärd till Vinland och Gil Dahlström avlutade med att berätta några minnen från sitt samarbete med Alf Henrikson.

Att Alf Henrikson har en stor och engagerad läsekrets är inte förvånande med tanke på hans vittfamnande författarskap, historiska verk från antikens avlägsna dagar till moderna tiders alster – och förstås de mångskiftande korten med dagsverser som ständigt är högt efterfrågade. I år kunde vi presentera nya kort, nu också med teckning av Alfs ”trogna färdkamrat”, den geniale Björn Berg. Stor succé, men tidigare favoriter har sina återkommande köpare och allmän veklagan utbröt när korten om ”Latmasken som sammanträder”, ”Ord som en människa fäster sig” och ”Sommarpsalm” tog slut. Men var lugn – vi trycker om dem!

Tryckt om har vi för övrigt gjort med den mycket populära boken Stångkorv & Bordeaux som bjuder på intressanta gastronomiska utflykter med Alf Henrikson och Björn Berg. Till Bokmässan låg den tredje upplagan på vår monterdisk! Där låg också en omarbetning av boken Sagor som ursprungligen kom 1982 och som nu på nytt kan roa oss vuxna (det är inte en barnbok). Det räcker med att läsa den inledande sagan om tonen fiss som försvann ur sin basun för att man ska vara ”såld” på denna muntra läsning.

Årets nya bok har en spännande bakgrund där AH:s lekfulla skaparlynne är påtagligt. Här presenterar han en liten opera om vikingar – En vikingafärd till Vinland, en ”pocketopera”. Vi hittade manuskriptet bland Alfs efterlämnade papper, och fann då att han skrivit både en engelsk och en svensk version. Det förefaller som om han först skrivit den engelska som vi återger i slutet av boken.

Det lättsamma, roande operalibrettot som vi är glada att kunna delge våra medlemmar är skrivet i början av 1970-talet och i nutid illustrerat av Alf Henrikson-pristagaren, Håkan Ljung.

AH:s musikaliska sida framhålls alltför sällan, här får vi emellertid ta del av den tillsammans med hans genomtänkta och underhållande regianvisningar. Om en scenbild med storm på havet skriver Alf:

Hela denna scenbild skall naturligtvis göras med teatrala medel i ateljé. Inga reportagebilder av moln och hav, än mindre någon väntan på kuling från SMHI. Alltihop bör kunna göras med en leksaksbåt, en dammsugarblåst, lite vattenånga och några dystra färgfilter över en större diskbalja.

Alf Henrikson upphör aldrig att förvåna!

Ett år går fort, snart är det dags att börja planera för 2019 års bokmässa. Den tilldrar sig som vanligt i Göteborg, äger rum 26-29 september och har Sydkorea som särskilt motiv. Vi i Alf Henrikson-sällskapet hoppas förstås på att få träffa dig i mässvimlet

MER LÄSNING:

Möt styrelsen i Alf Henrikson-sällskapet >
Besök vår webbshop >
Alf Henriksons permanenta utställning invigd >