Framskjutet – årsmötet 2020

Kära Alf Henrikson-vänner!

Vi vill inte att ni ska utsättas för några coronarisker, och styrelsen har därför beslutat att senarelägga sällskapets årsmöte som var planerat till den 22 mars. Vi återkommer om ny tid för mötet så snart det blir möjligt att genomföra det. Inbetald avgift för lunchen får gälla för lunch vid det kommande mötet. Önskar du återbetalning av avgiften, meddela detta till sällskapet info@alfhenrikson.se.

Vi hoppas få se er om inte alltför länge!

Stockholm den 13 mars 2020

Alf Eckerhall, ordförande i Alf Henrikson-sällskapet