Permanent utställning om författaren invigd i Huskvarna

Måndagen den 9 juli 2018 flyttade författaren, historikern, skalden m.m. Alf Henrikson hem för alltid, hem till födelsestaden Huskvarna. Han blev varmt välkomnad, och även om han lämnade det jordiska rent lekamligen i maj 1995 så kommer hans ”ande”, hans mångsidighet, hans mycket omfattande författarskap och hans förmåga att inspirera sin vida läsekrets att leva vidare under många många år.

Detta har vi Huskvarna Hembygdsförening att tacka för! Dess framsynta ledning har nämligen generöst erbjudit sig att för framtiden vårda Alf Henriksons minne, att genom olika aktiviteter se till att vi inte glömmer Alfs verskonst, eller hans gedigna kunskaper på olika områden – någon har kallat Alf för ”ett enmansuniversitet” och Hembygdsföreningen ser till att han fortsatt kommer att förbli ett sådant.

Den mycket aktiva hembygdsföreningen i Huskvarna kunde stolt inviga den permanenta utställning om Alf Henrikson som hängivna medlemmar i föreningen tillsammans med lika hängivna medlemmar i Alf Henrikson-sällskapet gemensamt har skapat. Sällskapets Iréne Rask, tidigare bibliotekarie i Huskvarna, och Gil Dahlström guidade besökarna genom utställningen genom att berätta om Alf och om arbetet under utställningens tillkomst.

Båda har flitigt deltagit i dess uppbyggnad som skett under ett utmärkt samarbete med en grupp eldsjälar från Hembygdsföreningen: Christer Ohlsson, Bertil Ås, Åke Krantz och Robby Åberg. I den i Huskvarna välkända 1700-talsbyggnaden, det vackra Kruthuset, kan Alf Henrikson-vänner besöka den välplanerade utställningen, under sommaren öppen lördag-söndag.

Kruthuset invigning 2018

Invigningen kunde ske i strålande solsken och med Vättern vackert glittrande i bakgrunden. Inledningsvis delgavs besökarna en liten historik över Kruthuset av den vant guidande Ingegerd Vårbrant och Birgit Carlstén läste den vers om Kruthuset som Alf Henrikson skrev för många år sedan. Särskilt minnesrik blev ceremonin genom att Alf Henriksons snart 100-åriga syster Gerd kunde klippa det blågula bandet – med hjälp av en Huskvarnatillverkad gedigen skräddarsax, om inte från 1700-talet så dock med ansenlig ålder. Välkomnade till evenemanget och till inledande lunch i Kroatorpet gjorde Hembygdsföreningens skattmästare Björn Johansson-Elmervik, och AH-sällskapets ordförande Sven Unger kunde lite senare förklara utställningen invigd.

”Utställningsföremålet” Alf och hans verk visas på väggarna nere i Kruthuset på välillustrerade affischtavlor, och på skärmar och i glasmontrar kan man i bild och text följa såväl delar av Alfs liv som hans olika genrer, musik, historia, verskonst etc.

Alfs syster Gerd och hans systerson Åke Sjögren har synnerligen generöst genom ett stort antal gåvor bidragit till utställningen – här finns bl.a. Alfs skolmössa, studentmössa, doktorshatt och lagerkrans, fotografier, en liten Remingtonskrivmaskin från 1935, en tidig rullbandspelare, nothäften och manuskript, kort med Alf-verser, nästan hela hans bokutgivning, drygt 130 titlar, ett antal skulpturer och en mångfald diplom och andra utmärkelser. Till de senare hör bl.a. Sokratespriset, Tidningspojken, Trevipriset, Encyklopedipris, flera kulturpris, bl.a. från Läkerol, Kunglig medalj, S:t Eriksmedaljen, diplom över professorsutnämningen m.m.

En byst av Alf ståtar i en monter och ytterligare en skulptur, skapad av fjolårets AH-pristagare Thomas Qvarsebo, avtäcktes och överlämnades av AH-sällskapets Gil Dahlström som gåva från Bokförlaget Bra Böckers grundare Rolf Janson.

Utställningen i Kruthuset kommer att vara ”levande”. Tillskyndarna avser att emellanåt skifta material på skärmar och i montrar, allt för att visa flera sidor och minnen av Alf och hans verksamhet. Utställningen visar också målningar utförda av Alfs yngre bror Stig Henrikson.

Efter att ha beskådat utställningen begav sig besökarna till det nya biblioteket där ett särskilt AH-rum kunde beses. Därmed var invigningsdelen avslutad.

Foto: Kerstin Ericsson

MER LÄSNING:

Årets pristagare av Alf Henrikson-priset 2018 >
Om Alf Henrikson-priset >
Fler aktiviteter >

OM KRUTHUSET

Kruthuset byggdes för Husqvarna krutbruk 1771 och ersatte ett äldre kruttorn från 1701. Kruttillverkningen i Huskvarna upphörde 1792 men kruthuset fortsatte att användas som förvaringsplats för krut som tillverkats på andra håll. Huskvarna köping köpte 1908 byggnaden av Kronan för att använda den som sädesmagasin med mera. 1949 kom den genom initiativ från Huskvarna Hembygdsförening att inrymma Huskvarna stadsmuseum. År 1965 stod Kruthuset i vägen för den nya motorvägen för E4, som skulle dras fram längs Vätterstranden, och flyttades därför något.