Snoken vaknar, snuvig och kall
Då är den långa vintern all
Ledbruten är han och stel och moloken
och ingen kommer med kaffe till snoken.

- Ur Medan göken tiger, 1964