Alf Henrikson – en författare som inte blir omodern

Välkommen till Alf Henrikson-sällskapet – ett av Sveriges största och mest aktiva författarsällskap.

Den som bara talar om sig och sitt
är en ledsam figur som jag raskt gör mig kvitt
så att jag kan få tala om mig och mitt
och säga min mening om dig och ditt.

- Sig om sitt