Det finns så mycket som man ej förstår.
Det enda vissa är att tiden går.
Vad lär man sig, vad är det man förkastar?
Det enda säkra är att tiden hastar.

- Ur Sakta mak, 1968