Namn i granit under träden bland rosor som brinner:
utomordentliga kvinnor, märkliga män.
Skönhet, begåvning, skicklighet, kunskap förvinner.
Det är livets gång. Men vi vänjer oss aldrig vid den.

- Adolf Fredriks kyrkogård, 1971