De främmande byarnas uppsyn är sällan i resandes smak:
fabriken och skolan, kiosken och konsum är glanslösa alternativ.
Men varenda håla är någons hembygd, det är en säker sak,
och en eller annan skall längta dit i hela sitt vuxna liv.

- Prägling