Meny

Alf Henriksons egna titlar

Att Alf Henrikson var en produktiv författare råder det nog inget tvivel om – hela 126 titlar gav han ut under sin livstid. Här i vår databas har vi samlat författarens alla verk som även innefattar Alf Henrikson-sällskapets postuma utgivning. 

Dryga sex decennier av nära nog dagligt versskrivande i DN har i bokform reducerats till ca 16 versböcker – antalet beror lite på hur man räknar, eftersom en del av detta material i sin tur samlats i nya bokkoncentrat:

”Att göra böcker är på sätt och vis en förpackningsfråga”, sa författaren själv till en intervjuare som förundrade sig över de många bokryggarna.

Utöver all vers har Alf Henrikson producerat ett par hyllmeter prosa i främst historiska ämnen. Dessutom finns egna pjäser och texter till musik, från visor och schlager till operalibretton.

Vill du ha ytterligare information utöver det du inte hittar här i vår databas? Svenska Ediffah, en söktjänst för handskrifter och personarkiv vid Kungliga biblioteket och svenska  forskningsbibliotek, förtecknar 5,65 hyllmeter och 123 volymer av Alf Henriksons manuskript och pressklipp. Även Svensk Musik, som dokumenterar och informerar om upphovsrättsligt skyddad svensk musik, listar hela 153 låt- och vistexter som Alf skrivit under åren.

MER LÄSNING:

Sök bland författarens texter i andras verk >
Sök dikten i vårt sökbara versarkiv >

Sök bland Alf Henriksons egna titlar: