Kontakt och styrelse

Alf Henrikson-sällskapet
Plusgiro: 43 64 03-0 

E-post:
info@alfhenrikson.se

Styrelse 2018

Sven Unger

Sven Unger
Ordförande

Birgit Carlsten

Birgit Carlstén
Vice ordförande

Klara Wessman

Klara Wessman
Sekreterare

Laila Innergård

Laila Innergård
Skattmästare                    

Catharina Grünbaum

Catharina Grünbaum
Redaktör medlemstidningen

GIl Dahlstrom

Gil Dahlström
Ledamot                   

Jonas Hallberg

Jonas Hallberg
Ledamot

Hans Josefsson

Hans Josefsson
Ledamot                   

Anita Tenling

Anita Tenling                     
Medlemsansvarig

Tina Ofwerberg

Tina Öfwerberg
Webbansvarig