Kontakt och styrelse

Alf Henrikson-sällskapet
Plusgiro: 43 64 03-0 

E-post:
info@alfhenrikson.se

Styrelse 2019

Alf Eckerhall

Alf Eckerhall
Ordförande

Birgit Carlsten

Birgit Carlstén
Vice ordförande. Bokmässan.

 

Hans Josefsson
Ledamot. Bokmässan och idégivare för andra aktiviteter i Göteborg med omnejd.

GIl Dahlstrom

Gil Dahlström
Ledamot. Bokmässan, korrekturläsning och ev. annan medverkan i årsböcker och medlemstidning, bildredaktör för AH-biografin.

Odd Zschiedrich

Odd Zschiedrich
Ledamot. Idégivare för aktiviteter i Stockholm med omnejd, externa bidrag, prisjuryn.

erik Lindfelt

Erik Lindfelt
Ledamot. Aktiviteter i Jönköpings kommun med omnejd, kontaktperson kommunen och hembygdsföreningen i Huskvarna, Alf Henrikson-dagen den 9 juli

Catharina Grünbaum

Catharina Grünbaum
Redaktör medlemstidningen och medlemsböcker, evenemang, framträdanden, trycksaker, AH-biografin, AH-arkiv, medlem i prisjuryn.

Jonas Hallberg

Jonas Hallberg
Ledamot. Informatör/talare, kontakt med DELS och Parnass, prisjuryn.

Anita Tenling

Anita Tenling
Ledamot. Ansvarig för medlemsregistret och dess utveckling, svarar på medlemsfrågor, arbetar tillsammans med Tina Öfwerberg med hemsidan och dess utveckling, Bokmässan.

Tina Ofwerberg

Tina Öfwerberg
Webbansvarig

Laila Innergård

Laila Innergård
Skattmästare