Kontakt och styrelse

Alf Henrikson-sällskapet
Plusgiro: 43 64 03-0 

E-post:
info@alfhenrikson.se

Styrelse 2021

Alf Eckerhall

Alf Eckerhall
Ordförande

Birgit Carlsten

Birgit Carlstén
Vice ordförande. Bokmässan.

 

Hans Josefsson
Ledamot. Bokmässan och idégivare för andra aktiviteter i Göteborg med omnejd.

Catharina Grünbaum

Catharina Grünbaum
Redaktör medlemstidningen och medlemsböcker, evenemang, framträdanden, trycksaker, AH-biografin, AH-arkiv, medlem i prisjuryn.

Odd Zschiedrich

Odd Zschiedrich
Adjungerad ledamot. Idégivare för aktiviteter i Stockholm med omnejd, externa bidrag, prisjuryn.

erik Lindfelt

Erik Lindfelt
Ledamot. Aktiviteter i Jönköpings kommun med omnejd, kontaktperson kommunen och hembygdsföreningen i Huskvarna, Alf Henrikson-dagen den 9 juli

Pelle Sunnerkrantz
Skattmästare

Iréne Rask
Ledamot

Gunilla Holma
Adjungerad ledamot