Meny

Kontakt och styrelse

Alf Henrikson-sällskapet
Plusgiro: 43 64 03-0 

E-post:
info@alfhenrikson.se

Styrelse 2024

Hans Josefsson
Ordförande. Ansvarig Bokmässan och idégivare för andra aktiviteter i Göteborg med omnejd.

Birgit Carlsten

Birgit Carlstén
Vice ordförande. Ansvarig Bokmässan.

 

Ronny Hellström
Ledamot. Skattmästare.

Catharina Grünbaum

Catharina Grünbaum
Ledamot. Redaktör för medlemstidningen och medlemsböcker, evenemang, framträdanden, trycksaker, AH-biografin, AH-arkiv, medlem i prisjuryn.

erik Lindfelt

Erik Lindfelt
Ledamot. Sekreterare. Ansvarig för aktiviteter i Jönköpings kommun med omnejd, kontaktperson kommunen och hembygdsföreningen i Huskvarna, Alf Henrikson-dagen den 9 juli

Iréne Rask
Ledamot. Boklageransvarig.

Anita Tenling
Ledamot. Medlems- och webbansvarig.

Odd Zschiedrich

Odd Zschiedrich
 Ledamot. Idégivare för aktiviteter i Stockholm med omnejd, externa bidrag, prisjuryn.

Ann-Sofie Affi Karlman
Ledamot.

Gunilla Holma
Adjungerad ledamot. Klubbmästare.