Meny

Alf Henrikson-priset

Alf Henrikson-priset

Alf Henrikson-priset 2022 går till Katarina Barrling.

Statsvetaren, skribenten och spanaren Katarina Barrling har tilldelats Alf Henrikson-priset 2022 ”för att hon i tal och skrift insiktsfullt och spirituellt bespanar och kommenterar vad som pågår i samhälle och politik”.

 Priset kommer att delas ut vid årsmötet 2023.

MER LÄSNING:

Historien bakom Alf Henrikson-priset >

Tidigare pristagare

2021

Henrik Ekman, vetenskapsjournalist och naturfotograf

Motivering: ”För en pedagogisk, saklig och medryckande berättarkonst, som med kunskap och klarhet får den intresserade allmänheten att förstå samband och orsakskedjor i natur och miljö”.

Läs mer >

 

2020
Sven Idar, kapellmästare och tonsättare

Motivering: ”För att han i sina tonsättningar av Alf Henriksons verser, i melodi och ackompanjemang, uttrycker deras mångskiftande väsen – uppsluppet, underfundigt, lyriskt.”

Läs mer>

2019
Marie Lundström, kulturjournalist

Motivering: ”För att hon som entusiastisk programledare låter radiolyssnarna möta författare, läsare och böcker, böcker, böcker.”
Läs mer >

Ah priset 2018

2018
Huskvarna Hembygdsförening

Motivering: ”För att föreningen genom arbetet på en permanent utställning om Alf Henrikson i Kruthuset i Alf Henriksons födelsestad Huskvarna långsiktigt bidrar till intresset för honom och hans verk.”
Läs mer >

Thomas Qvarsebo

2017
Thomas Qvarsebo, skulptör

Motivering: ”För att han i skulpturens form med humor och blick för det karakteristiska har givit gestalt åt en rad svenska diktare.”
Läs mer >

Johanna Röjdegard

2016
Johanna Röjgård, bokbindarmästare

Motivering: ”För att hon vidmakthåller och förnyar en förnämlig hantverkstradition och med lyhördhet och sällspord skicklighet klär böckers inre i en samstämd yttre gestalt.”
Läs mer >

Mats Holmberg och Håkan Ljung

2015
Mats Holmberg, journalist och Håkan Ljung, tecknare

Motivering: ”Tillsammans vidmakthåller de, i ord och bild på hög nivå, dagsversen som genre.”
Läs mer >

Anna Schytt

2014
Anna Schytt, geolog, vetenskapsjournalist och folkbildare

Motivering: ”För att hon till en bred allmänhet förmedlar vetenskap och forskning inom vitt skilda områden där till och med det osynliga görs åskådligt och fattbart.”
Läs mer >

Stefan Wermelin och Staffan Schöier

2012
Stefan Wermelin och Staffan Schöier, producenter och författare

Motivering: ”För att de med sakkunskap, kärlek och humor i radio och i bokform levandegjort svårfångade avsnitt av 1900-talets svenska underhållningshistoria.”
Läs mer >

Lasse Zilliacus

2011
Lasse Zilliacus, översättare, librettist och musiker

Motivering: ”Får med humor, allvar och utsökt sinne för textens förhållande till musiken publiken att förstå och känna vad som utspelar sig på operascenen.”
Läs mer >

Sissela Kyle

2010
Sissela Kyle, artist och textförfattare

Motivering: ”För att hon med kvickhet och bildning formar lysande underhållning med tankeväckande innehåll.”
Läs mer >

Lars Huldén

2009
Lars Huldén, poet, vetenskapsman och dramatiker

Motivering: ˝För hans många framgångsrika strövtåg som bärplockare i ordskogen, till gagn och glädje för en tacksam publik i hela det svenska språkområdet.”
Läs mer >

Robert Sund

2008
Robert Sund,  kördirigent, tonsättare och musikpedagog

Motivering: ”För hans långa och framgångsrika verksamhet som dirigent, körledare, kompositör, sångare, musiker och musikpedagog, både inom och utom Sverige.”
Läs mer >

Fredrik Sjöberg

2007
Fredrik Sjöberg, författare, journalist och naturskildrare

Motivering: ”För ett kunskapsberikande författarskap om naturen i ett kulturellt perspektiv.”
Läs mer >

Marianne Söderberg

2006
Marianne Söderberg, tv-producent och kulturjournalist

Motivering: ”För hennes kulturjournalistiska och folkbildande gärning som producent och programledare i tv.”
Läs mer >

Susanne Rydén

2005
Susanne Rydén, sopran och musikdramatiker

Motivering: ”För hennes högtstående historiska och konstnärliga arbete med musikdramat Christinas resa.”
Läs mer >

Jan Bergelin

2004
Jan Berglin, skämttecknare och lärare

Motivering: ”som i text och teckning skildrar vardagsmänniskans tillvaro mellan ideal och materia.”
Läs mer >

Magnus Florin

2003
Magnus Florin, författare och radioteaterchef

Motivering: ”För att han genom iscensättningar av skilda slag levandegör röster från alla tider.”
Läs mer >

Göte Göransson

2002
Göte Göransson, konstnär och illustratör

Motivering: ”I Göte Göranssons text och teckningar växer insektsvärlden fram med magisk exakthet.”
Läs mer >

Malin Lundberg

2001
Maja Lundgren, författare

Motivering: ”För att hon i Alf Henriksons anda nedstigit i förflutenheten och med humor och egensinne levandegjort det antika Pompeji.”
Läs mer >

Christer Åsberg

2000
Christer Åsberg, författare, professor

Motivering: ”För att han med lärdom och lättsinne förvaltar och förmedlar kulturarvet från Bibeln till Olrog och i Henriksonsk anda skapar verser för dagen som räcker längre än så.”
Läs mer >

Rolf Janson

1995
Rolf Janson, bokförlaget Bra Böckers grundare

Motivering: ”Alf Henriksons pris, som nu utdelas för sextonde gången till en eller annan kulturpersonlighet, går 1995 till fil.dr h.c. Rolf Janson, vänsällast av f.d. bokförläggare.”

1994
Bertil Forsman, radio- och vetenskapsjournalist

Motivering: ”1994 års pris går till Bertil Forsman, som har haft hand om radioprogrammet Vetandets värld i tjugo år och vidare har skött programmet Ordbruk i sex. Inte många personer har förmedlat så mycken människovärdig kunskap åt svenska folket som denne medarbetare i den även i övrigt välskötta och hörvärda radiokanalen P1.”

1993
Gudrun Svensson och Sven-Olof Nystedt, bokbindare

Motivering: ”Gudrun Svensson såväl som Sven-Olof Nystedt binder böcker med handlag och kunskap och smak. Expertisen på Kungliga Biblioteket har länge förstått att de kan sin sak.  Vi som handskas med boktryck på annat vis  ägnar dem både vårt lov och vårt pris.”

1992
Gunnar Brusewitz, konstnär och författare

Motivering:”Gunnar Brusewitz har fyllt många böcker och andra trycksaker med bilder och text angående fåglar och fyrfotadjur, landskap och människoverk. Han är en framstående artist och en betydande författare, vars verk kan beundras inte bara för sin estetiska kvalitet utan även för sitt sakinnehåll. Han har skänkt oss både skönhet och lärdom.”

1991
Kjerstin Dellert, operasångerska

Motivering: ”1991 års pris går till Kjerstin Dellert, som efter en lång karriär som sångerska har gett liv åt Confidencen på Ulriksdal. Hon har därigenom skaffat fram en spelplats som har sovit i mer än hundra år och nu är av vikt även för nyskapande musik. Ur historisk synvinkel har ingen uträttat något liknande sedan Agne Beijer för någon mansålder sedan grävde fram teatrarna på Drottningholm och Gripsholm.”

1990
Bitte Hall, förlagsrepresentant och Björn Barlach, författare

Motivering: ”1990 års pris utgår i lika delar till Bitte Hall som i många år har meddelat danska, finska, isländska, norska och svenska bokförläggare nyttig och rolig kunskap om italienska människor och trycksaker samt till Björn Barlach som bland många andra sånger har försett vårt land med en hymn till flaggstången, vilken till skillnad från flaggan länge har saknat en sådan.”

1989
Gösta Vogel-Rödin, turistintendent

Motivering: ”Läckö slott är en svensk nationalegendom med anor från medeltiden och vår så kallade stormaktstid. Det stod länge tomt och dött i en avkrok av Västergötland. Nu är det annat. Sommar-utställningarna på Läckö under rubriker som Mat och Trä eller Medeltid eller bara Tid har gett rolig och nyttig undervisning åt breda folklager och har genom sin bredd lärt ut ett och annat även åt fackmän, därför att material har bragts samman från olika källor och specialområden. Själen i detta är sedan många år Gösta Vogel-Rödin. Det är på tiden att han får sitt pris.”

1988
Marianne Alopaeus, författare

Motivering: ”Marianne Alopaeus som kommer från Finland och bor i Sverige, har skrivit med djup kunskap och erfarenhet om svenskheten på båda hållen. Hon har säkert irriterat lokalpatrioter i såväl Stockholm som Helsingfors med somliga meningar och repliker, men ingen tänkande läsare kan gärna ha undgått att reflektera över hennes klarögda observationer. För nyttiga böcker i ett för alla svenskar viktigt ämne får hon 1988 års pris.”

1987
Elsa Brita Marcusen, journalist och filmvetare

Motivering: ”Hon var en svensk journalist som i unga år blev norsk. Hon kan antagligen mer om barnfilm än någon annan, men det är inte för den sidan av sin gärning hon får årets pris av Bra Böcker och mig. Hon får det därför att hon är en bildad och klarsynt norska och dito svenska, som har gjort mycket för att utan sammanblandning och förvandling förena norskt och svenskt.”

1986
Harry Järv, kulturskribent och biblioteksråd

Motivering: ”Harry Järv är en tankeväckande recensent med ovanliga erfarenheter, en intressant essäist, en mycket lärd humanist, en framstående biblioteksman och en viljestark redaktör av läsvärda tidskrifter. I alla dessa egenskaper, vilka är beundransvärda även var för sig, får han underifrån 1986 års pris.”

1985
Bent W. Dahlström, förlagsman i Danmark

Motivering: ”Bent W. Dahlström är en bildad, beläst och betydande förlagsman i Danmark, det land som lärt oss svenskar mest om böcker och bokhantering. Hans personliga betydelse för några av oss som sysslar med böcker på denna sidan om Öresund är likafullt stor. Det är en glädje för mig att få ge årets pris åt Bent W. Dahlström, en boksynt dansk.”

1984
Ana Maria Narti, författare och journalist

Motivering: ”Ana Maria Narti, kommen från Rumänien med kunskaper i åtskilliga språk och med personlig erfarenhet av fascistisk, katolsk och kommunistisk skolgång, står i främsta ledet i den stora skaran av högt bildade invandrare som har så mycket att ge åt Sverige. Icke blott skriver hon en förvånande god svenska, hon är också hemmastadd i svenska förhållanden och förmanar oss på goda grunder att inte göra våra barn urarva till den klassiska litteraturen i den puerila föreställningen att denna inte skulle angå arbetarklassen.”

1983
Björn Berg, konstnär och illustratör

”Den svåra konsten att hitta på
är det inte många som kan. 
Den klara blicken för hur här ser ut
är det inte många som fått. 
Den kloka handen som vet vart den vill 
är det inte många som har. 
Bildkonstens villkor är inte så få.
Tecknandets mödor är inte så små. 
Den som utstår och samlar dem alla ändå
förtjänar allt pris han kan få.”

1982
C. G. Bjurström, översättare

Motivering: ”Att en enda person skulle kunna överskåda vad som ges ut av värde i den engelskspråkiga världen är väl inte att begära, men inte heller beträffande den tyska litteraturen eller den ryska litteraturen eller den italienska eller ens den danska eller norska finns det några som förmedlar kunskap till oss i samma grad som C. G. Bjurström har gjort träget och länge med den franska från sin utgångspunkt i Paris.”

1981
Karl Erik Forsberg och Vidar Forsberg, grafiskt verksamma bröder

Motivering: ”De får samfällt detta stipendium för mångårigt gott arbete i litteraturens tjänst. Båda har signerat sköna alster som har rang av personliga konstverk, men än mera prisvärd är efter min mening deras långvariga hederliga anonyma strävan med alla de böcker där de typografiska finesserna tar sig uttryck enbart i läsbarhet och reda, balans och behag.”

1980
Göran Malmqvist, språkforskare, professor i kinesiska m m.

Motivering: ”När jag nu har fått äran att utdela detta pris har det känts angeläget att den förste som får det är en person vars litterära intresse inte är avhängigt av dagsaktualitet och tillfälliga politiska konjunkturer utan syftar till djupare upptäcktsfärder i en mångtusenårig kultur som rimligen angår oss mer än någonsin.”