Välkommen i Alf Henriksons sällskap

Alf Henrikson-sällskapet instiftades redan under författarens levnadstid, men den praktiska verksamheten inleddes i juni 1996, ett drygt år efter författarens död. Uppgiften är att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för hans verk, att ta tillvara hans oerhört rika produktion och göra den tillgänglig för alla intresserade.

Sällskapet arrangerar möten av skilda slag: litteratur- och musikaftnar, föredrag och utflykter. Vi stöder forskning om Alf Henrikson och medverkar till utgivning av såväl hittills opublicerat material som nya utgåvor av äldre böcker. Alf Henrikson-sällskapet har idag c:a 1000 medlemmar över hela landet. Vi hoppas att du vill bidra till att vi blir ännu fler – bli medlem här!

Sällskapet har en mycket stark förankring i Alf Henriksons födelsestad Huskvarna, dels med Alf Henriksons plats och dels med Alf Henrikson- dagen.

Alf Henriksons plats:
Under 1998 invigdes Alf Henriksons plats i centrala Huskvarna med Thomas Qvarsebos skulptur Vägen genom A, där Alf ses gå genom bokstaven A. Till platsen hör en permanent scen och i gångytan har ett antal verser av Alf Henrikson etsats in.

Alf Henrikson-dagen:
Författaren föddes den 9 juli, och sedan 1997 har det anordnats en Alf Henrikson-dag på detta datum, med stöd av kommunen och lokala krafter.

Alf Henrikson-priset delas ut av Alf Henrikson-sällskapet och tilldelas personer som genom gediget yrkeskunnande bidragit till den goda litterära produkten: formgivare, typografer, författare, journalister eller annan yrkesutövare med litterär anknytning.

MER LÄSNING

Alf Henrikson-priset >
Kontakt och aktuell styrelse >