Träden som vakar om sommaren dag och natt
sover istället om vintern natt och dag.
Träden har mera förstånd än du och jag.
De befattar sig icke i otid med ditt och datt.

- Ur Underfund, 1972