Alf Henrikson-sällskapets årsmöte 24 april 2024 – åter i Börshuset!

Årsmötet – som i år åter hölls i Börshuset i Gamla Stan i Stockholm – var en strålande framgång med ett entusiastiskt deltagande av cirka 60 medlemmar. I den imponerande Börssalen i Stockholm håller ju även Svenska Akademien sina högtidssammanträden.

På mötet den 24 april 2024 valdes ny styrelse: Hans Josefsson som ordförande och Birgit Carlstén, Catharina Grünbaum, Ronny Hellström, Affi Karlman, Erik Lindfelt, Iréne Rask, Anita Tenling samt Odd Zschiedrich. Gunilla Holma adjungerades till styrelsen. En engagerad grupp medlemmar som kommer att arbeta tillsammans för att driva vårt sällskap framåt. Birgitta Agazzi avtackades för sin tid i styrelsen.

Reviderade stadgar antogs där styrelsens storlek bland annat minskas.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna bland annat på Alf-texter om kungligheter under rubriken ”Majestätsbrott?” med anledning av fjolårets två jubileer: kungen 50 år på tronen och 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Texterna framfördes av Birgit, Erik och Hans. Catharina presenterade årets Alf H-pristagare Henrik Huldén, samt fjolårets och årets medlemsbok. Att föra samman medlemmar och diskutera viktiga ärenden är vad vi är här för, och vi är glada att kunna göra det i en atmosfär av gemenskap och glädje, med bubbel och försäljning av böcker och vykort som en extra bonus. Nu ser vi fram emot att fortsätta vårt arbete tillsammans!

Träffa styrelsen >