Pristagare 1980: Göran Malmqvist

Motivering: ”När jag nu har fått äran att utdela detta pris har det känts angeläget att den förste som får det är en person vars litterära intresse inte är avhängigt av dagsaktualitet och tillfälliga politiska konjunkturer utan syftar till djupare upptäcktsfärder i en mångtusenårig kultur som rimligen angår oss mer än någonsin.”