Pristagare 1981: Karl Erik Forsberg och Vidar Forsberg

Motivering: ”De får samfällt detta stipendium för mångårigt gott arbete i litteraturens tjänst. Båda har signerat sköna alster som har rang av personliga konstverk, men än mera prisvärd är efter min mening deras långvariga hederliga anonyma strävan med alla de böcker där de typografiska finesserna tar sig uttryck enbart i läsbarhet och reda, balans och behag.”