Pristagare 1982: C. G. Bjurström

Motivering: ”Att en enda person skulle kunna överskåda vad som ges ut av värde i den engelskspråkiga världen är väl inte att begära, men inte heller beträffande den tyska litteraturen eller den ryska litteraturen eller den italienska eller ens den danska eller norska finns det några som förmedlar kunskap till oss i samma grad som C. G. Bjurström har gjort träget och länge med den franska från sin utgångspunkt i Paris.”