Pristagare 1983: Björn Berg

Motivering:”Den svåra konsten att hitta på är det inte många som kan. Den klara blicken för hur här ser ut är det inte många som fått. Den kloka handen som vet vart den vill är det inte många som har. Bildkonstens villkor är inte så få. Tecknandets mödor är inte så små. Den som utstår och samlar dem alla ändå förtjänar allt pris han kan få.”