Pristagare 1985: Bent W. Dahlström

Motivering: ”Bent W. Dahlström är en bildad, beläst och betydande förlagsman i Danmark, det land som lärt oss svenskar mest om böcker och bokhantering. Hans personliga betydelse för några av oss som sysslar med böcker på denna sidan om Öresund är likafullt stor. Det är en glädje för mig att få ge årets pris åt Bent W. Dahlström, en boksynt dansk.”