Pristagare 1986: Harry Järv

Motivering: ”Harry Järv är en tankeväckande recensent med ovanliga erfarenheter, en intressant essäist, en mycket lärd humanist, en framstående biblioteksman och en viljestark redaktör av läsvärda tidskrifter. I alla dessa egenskaper, vilka är beundransvärda även var för sig, får han underifrån 1986 års pris.”