Pristagare 1987: Elsa Brita Marcusen

Motivering: ”Hon var en svensk journalist som i unga år blev norsk. Hon kan antagligen mer om barnfilm än någon annan, men det är inte för den sidan av sin gärning hon får årets pris av Bra Böcker och mig. Hon får det därför att hon är en bildad och klarsynt norska och dito svenska, som har gjort mycket för att utan sammanblandning och förvandling förena norskt och svenskt.”