Pristagare 1989: Gösta Vogel-Rödin

Motivering:”Läckö slott är en svensk nationalegendom med anor från medeltiden och vår så kallade stormaktstid. Det stod länge tomt och dött i en avkrok av Västergötland. Nu är det annat. Sommar-utställningarna på Läckö under rubriker som Mat och Trä eller Medeltid eller bara Tid har gett rolig och nyttig undervisning åt breda folklager och har genom sin bredd lärt ut ett och annat även åt fackmän, därför att material har bragts samman från olika källor och specialområden. Själen i detta är sedan många år Gösta Vogel-Rödin. Det är på tiden att han får sitt pris.”