Pristagare 1991: Kjerstin Dellert

Motivering:”1991 års pris går till Kjerstin Dellert, som efter en lång karriär som sångerska har gett liv åt Confidencen på Ulriksdal. Hon har därigenom skaffat fram en spelplats som har sovit i mer än hundra år och nu är av vikt även för nyskapande musik. Ur historisk synvinkel har ingen uträttat något liknande sedan Agne Beijer för någon mansålder sedan grävde fram teatrarna på Drottningholm och Gripsholm.”