Pristagare 1993: Gudrun Svensson och Sven-Olof Nystedt

Motivering: ”Gudrun Svensson såväl som Sven-Olof Nystedt binder böcker med handlag och kunskap och smak. Expertisen på Kungliga Biblioteket har länge förstått att de kan sin sak.  Vi som handskas med boktryck på annat vis  ägnar dem både vårt lov och vårt pris.”