Pristagare 1994: Bertil Forsman

Motivering: ”1994 års pris går till Bertil Forsman, som har haft hand om radioprogrammet Vetandets värld i tjugo år och vidare har skött programmet Ordbruk i sex. Inte många personer har förmedlat så mycken människovärdig kunskap åt svenska folket som denne medarbetare i den även i övrigt välskötta och hörvärda radiokanalen P1.”