Pristagare 2000: Christer Åsberg

Christer ÅbergAlf Henrikson-sällskapets stipendium år 2000 har tilldelats Christer Åsberg, författare m.m.

Christer Åsberg, Uppsala, är professor, litteraturvetare, sekreterare i Bibelkommissionen 1972–2001, Karlfeldtkännare, dagsverspoet, författare till ett otal vetenskapliga och populärvetenskapliga uppsatser och böcker i skilda ämnen liksom till skådespel och divertissemanger och annat mera. Han får utmärkelsen för att han ”med lärdom och lättsinne förvaltar och förmedlar kulturarvet från Bibeln till Olrog och i Henriksonsk anda skapar verser för dagen som räcker längre än så”.
Christer Åsberg har under åren medverkat i en rad av Alf Henrikson-sällskapets evenemang, skrivit i medlemstidningen och – efter det att han fick priset! – suttit i juryn för detsamma. Juryn har bestått av språkvårdaren Catharina Grünbaum, författaren Claes Hylinger, redaktören Gunilla Kindstrand, bokförläggaren Rolf Janson och skribenten Magdalena Ribbing.